Tekstilno povoščeno platno

Plastificiran prt je na voljo v 2 vzorcih in 2 širinah.

    Povoščeni prti - Teks. povošč. platno