Družbena odgovornost podjetja

Kot veliko mednarodno podjetje smo v stiku s tisočimi kupci, sodelavci in dobavitelji. Zavedamo se, da naše dejavnosti in dejanja vplivajo na naše okolje in stremimo k družbeni odgovornosti podjetja (CSR).

Naša družbena odgovornost ni omejena samo na naše sodelavce. Nanaša se tudi na ljudi, ki so zaposleni pri naših dobaviteljih po vsem svetu, kot tudi naše lastno okolje.  
Ključnega pomena je, da se kot naš kupec počutite varno, saj veste, da so izdelki, ki ste jih kupili pri JYSK-u proizvedeni v spoštovanju do ljudi, živali in okolja. 

Naše sodelovanje v okviru družbeno odgovornega podjetja (angl. Corporate Social Responsibility - CSR) je odvijajoči se proces in smo prepričani, da so sodelovanje, dialog in vključitev prava pot naprej, ko gre za izboljšanje družbenih in okoljskih razmer. 

S svojim Kodeksom ravnanja za dobavitelje (angl. Supplier Code of Conduct), s katerimi morajo soglašati in se strinjati vsi dobavitelji, uveljavljamo pravila in smernice glede okolja, podnebja, dobrega počutja živali, kot tudi etičnih in družbenih razmer.