Košarica

Vaša košarica je prazna

Košarica

Vaša košarica je prazna

Pravila in pogoji nagradne igre Ujemi in osvoji bon

SPLOŠNI POGOJI


 1. člen

Navedena pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri: ”Ujemi in osvoji bon” (v besedilu: nagradna igra).

Organizator nagradne igre je družba JYSK d.o.o., Tovarniška cesta 10a, Brežice, SI22451625 (v nadaljevanju organizator).

Pravila nagradne igre bodo objavljena pred začetkom nagradne igre na uradni internetni strani organizatorja (https://jysk.si/pravila-nagradne-igre-ujemi-osvoji-bon).

S pravili se določajo pogoji organiziranja nagradne igre (v nadaljevanju pravila). Vsi, ki se prijavijo v nagradno igro in v njej sodelujejo, so seznanjeni in se strinjajo s splošnimi pogoji iz Pravil.

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen

Namen nagradne igre je promocija podjetja in povečanje njegove prodaje skozi vse prodajne kanale. Nagradna igra poteka v obdobju od 15. 5. 2024 do 26. 5. 2024, do 23:59 ure, na spletni strani JYSK Slovenija: https://game.jysk.com/jsi-outdoor-2024.

POGOJI SODELOVANJA

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, s prebivališčem ali prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na spletni strani prijavijo v nagradno igro z vpisom e-naslova in s potrditvijo, da so starejši od 18 let. Navedeno udeleženec potrdi, tako, da označi ustrezna polja.

S prijavo v nagradno igro se mora sodelujoči tudi prijaviti na prejemanje naših e-novic (pogoji in pravila). V kolikor teh informacij ne želi prejemati, se preprosto odjavi s klikom na odjavni link, ki se nahaja v e-pošti.

Za prijavo v nagradno igro se lahko uporabi isti e-poštni naslov samo enkrat na dan. Po uspešni prijavi lahko udeleženec odigra igro lovljenja vrtnega pohištva in vrtnih dodatkov. Igra traja 50 sekund, pri tem pa udeleženec zbira točke. Udeleženec ima možnost odigrati le eno igro na dan. Vsaka nadaljnja prijava v istem dnevu, z istim e-poštnim naslovom, bo avtomatsko zavrnjena. S prijavo v nagradno igro dovolite, da vas JYSK kontaktira preko e-pošte z informacijami, ki so povezane z nagradno igro in aktualnimi ponudbami.

Organizator bo zbiral in obdelal osebne podatke sodelujočih v namen izvajanja nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri oz. s prijavo sodelujoči daje privolitev za obravnavo svojih podatkov v namen nagradne igre. Več o obdelavi osebnih podatkov glej 10. člen teh pravil.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni organizatorja, kot tudi ne ožji člani družine. Pod pojmom ožji člani družine se smatrajo starši, bratje, sestre, zakonski partnerji, otroci, posvojeni otroci, vnuki kot tudi vsi člani skupnega gospodinjstva.

Dobitniki nagrad bodo zagotovili vse informacije in dokumente, potrebne za izpolnitev pravil in drugih zadevnih zakonov, sicer niso upravičeni do prejema nagrade.

NAČIN SODELOVANJA

4. člen

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Organizator nagradne igre bo na spletni strani: https://game.jysk.com/jsi-outdoor-2024 uporabnike pozval k sodelovanju v nagradni igri, katere cilj je, da udeleženec z lovljenjem vrtnega pohištva in dodatkov zbere vsaj 300 točk v razpoložljivih petdesetih sekundah. Če je udeleženec pri igranju uspešen, torej zbere vsaj 300 točk, pridobi vstopnico za sodelovanje pri žrebu za nagrado. Izmed vseh, ki bodo pridobili vstopnico, bo računalniški sistem naključno izbral 3 dobitnike nagrad.

NAGRADNI FOND

5. člen

Nagradni fond je: 

  • 3 x darilni bon JYSK v vrednosti 100 eur za nakup v JYSK-ovi fizični trgovini

Vrednost nagradnega fonda je 300 eur.

Darilni bon se lahko izkoristi v vseh trgovinah JYSK v Republiki Sloveniji v roku 90 (devetdeset) dni od datuma označenega na bonih. Darilnega bona ni mogoče izkoristiti pri spletnem nakupu. Osvojene nagrade ni mogoče zamenjati za denarno protivrednost. Po podelitvi nagrade pa jo lahko dobitnik preda tretji osebi.

Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Akontacija dohodnine v celoti bremeni organizatorja. Organizator plača akontacijo dohodnine, ko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitno doplačilo dohodnine po letni dohodninski odločbi bremeni nagrajenca. Akontacija davka se obračuna le za nagrade, ki presegajo 42 EUR.

IZBIRA DOBITNIKA

6. člen

Dobitnike nagrade bo naključno izbral računalniški sistem.  

Po koncu nagradne igre se bo spisal zapisnik, ki bo vseboval kraj in čas, imena in priimke članov komisije, način izbora dobitnika, podatke o dobitniku (ime in priimek ter naslov) ter naziv in vrednost nagrade osvojenega dobitnika. Zapisnik ima uraden in obvezujoč pomen za vse sodelujoče v nagradni igri.

OBJAVA IN OBVEŠČANJE DOBITNIKOV

7. člen

Informacijo o prejeti nagradi bodo dobitniki  nagrade prejeli v roku 14 dni po koncu žrebanja. Nagrajenci morajo v roku 10 koledarskih dni, po prejemu pisnega obvestila organizatorja, organizatorju sporočiti naslov, na katerega se pošlje darilni bon. Prejemniki nagrade morajo organizatorju poleg naslova sporočiti tudi svojo davčno številko.

Na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov bodo tudi objavljeni na spletni strani https://jysk.si/dobitnik-nagrade. Rezultat žrebanja nagrade je dokončen. Pritožba na rezultat ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih.

Nagrada bo dobitniku izročena po pošti najkasneje 30 (trideset) dni od dneva pisnega obvestila o prejemu nagrade. Če dobitnik nagrade v roku 10 koledarskih dni od prejema obvestila o prejemu nagrade, ne sporoči organizatorju naslova, na katerega se pošlje nagrada, izgubi pravico do nagrade. V kolikor nagrade v navedenem roku ne prevzame dobitnik nagrade, bo novega dobitnika nagrade izbrala komisija, z izvedbo naključnega žrebanja, s pomočjo računalniškega sistema.

8. člen

S sodelovanjem v nagradni igri dobitnik pristane, da se, v kolikor postane dobitnik nagrade, njegovo ime in priimek lahko javno objavi na spletni strani.

Organizator ni odgovoren za točnost kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval dobitnik. S prevzemom/dostavo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge izdelke. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

KONČNE DOLOČBE

9. člen

Pravila bodo uradno objavljena na uradni spletni strani organizatorja. Na zahtevo se pravila lahko dobijo na vpogled na sedežu organizatorja, Tovarniška cesta 10a, Brežice.

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren oz. katere ni mogel preprečiti, odstraniti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni na uradni spletni strani organizatorja http://jysk.si.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
•se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
•se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
•se tudi po obvestilu dobitnikov ter ustreznih rezervnih dobitnikov nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do dobitnika na podlagi teh pravil. Dobitnik pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradnega natečaja . Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

Nagrajenec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail, gsm telefonska številka, davčna številka in kopija osebnega dokumenta) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradnega natečaja (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava potrošnika, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov, kar bo potrdil s klikom pred prijavo v nagradni igri. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da organizatorju na elektronski naslov pomockupcem@JYSK.com pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov oziroma, da se enostavno odjavite od prejemanja e-novic.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradnega natečaja, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvez z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v nagradnem natečaju izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator nagradnega natečaja tudi osebne podatke teh nagrajencev izbrisal, razen v kolikor ne bi obstajal druga pravna podlaga za hrambo le teh.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke sodelujočih ne obdeluje oz. izvaja določena opravila v zvezi obdelavo le-teh nobena druga pravna ali fizična oseba.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na povezavi: https://jysk.si/pravila-in-pogoji#8.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju predložila izpolnjeno potrdilo o prejeti nagradi v skladu s temi pravili.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem. Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.jysk.si, omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

11. člen

Sodelujoči v nagradni igri sprejemajo pravila in obveznosti iz navedenih pravil. Pravila stopajo v veljavo z dnevom odločitve in se začnejo uporabljati z dnevom začetka Nagradne igre.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: pomockupcem@jysk.com oziroma pokličejo na našo info linijo 01 8888 912.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Blagovne znamke JYSK so registrirane blagovne znamke družbe JYSK. Vse pravice pridržane.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Brežice, dne 6. 5. 2024